Quyết định về việc chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ chính quy