Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên - Tòa nhà 11 tầng, tầng 1 phòng số 1 - 2 - 3.

Điện thoại: 02083 840 060 - 02083 854 503

Điện thoại:

Email: pcthssvdhydtn@gmail.com

Website: http://hssv.tump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/groups/326138004176550/