Thứ 7, ngày 28/01/2023

Quy định xét, cấp học bổng khuyển khích học tập đối với sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

16/05/2022 07:37:12 - Lượt xem: 798

Quyết định này được áp dụng từ năm học 2022-2023 và thay thế các quyết định trước đây của Nhà trường có liên quan đến Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

Chi tiết

Danh sách HBKK - HKII - NH 2019-2020

09/07/2020 09:40:45 - Lượt xem: 2882

Chi tiết

Cấp học bổng KKHT kỳ I năm học 2018-2019

01/08/2019 13:55:37 - Lượt xem: 832

Cấp học bổng

Chi tiết