Thứ 2, ngày 11/12/2023

Quy định xét, cấp học bổng khuyển khích học tập đối với sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

16/05/2022 07:37:12 - Lượt xem: 1479

Quyết định này được áp dụng từ năm học 2022-2023 và thay thế các quyết định trước đây của Nhà trường có liên quan đến Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

Chi tiết

Danh sách HBKK - HKII - NH 2019-2020

09/07/2020 09:40:45 - Lượt xem: 3275

Chi tiết