Thư ngỏ của ban lãnh đạo BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH BA - PHÚ THỌ