Chi tiết xem file đính kèm

 

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/728_Thu_hut_bac_sy_ve_lam_viec_tai_benh_vien_20210527024823891890.pdf