Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 cho SV hệ chính quy