Quyết đinh về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức tết cổ truyền Bun Pi May và Chau Chnam Thmey cho lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại trường năm học 2015 - 2016