Quyết định về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/2022)

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/2022%20QK%20Campuchia%202022.pdf