Quyết định về việc chi quà tết Bun Pi Mây và Chau Chnam Thmey cho Lưu học sinh đang học tại trường