Quyết định về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tại trường