Quyết định về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh cho Lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tại trường