Quyết đinh về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh cho Lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường năm học 2016 - 2017