Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường