Quyết định chi quà nhân ngày tết cổ truyền Việt Nam cho Lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại trường năm học 2015 - 2016