Quyết đinh chi quà nhân ngày quốc khánh Lào cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường năm học 2015 - 2016