Quyết định chi quà nhân ngày Quốc khánh cho Lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại trường