Quy định miễn học, miễn thi Ngoại ngữ, Tin học cho sinh viên