Quyết định về việc hoàn trả tiền học phí năm học 2015 - 2016 cho các sinh viên đang học tại trường thuộc đối tượng giảm 70% học phí