Quyết định về việc bổ sung danh sách sinh viên được miễn giảm học phí 4 tháng năm học 2016 - 2017