Thông báo và danh sách sinh viên được hưởng HBKK học kì I năm học 2017 - 2018.

Để cho các bạn sinh viên tự kiểm tra, đối chiếu lại cho chính xác và gửi phản hồi về phòng CTHSSV trước ngày 03/11/2017.

Ngày 06/11/2017 phòng CT HSSV sẽ lập danh sách và làm quyết định chính thức.