Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020