Quyết định về việc miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017 cho sinh viên