Quyết định về việc miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ chính quy