Quyết định về việc hoàn trả tiền miễn giảm học phí 4 tháng năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ chính quy