Quyết định về việc hoàn trả tiền học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016 cho các sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí