Quyết định hoàn trả học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017 cho các sinh viên đang học tại trường thuộc đối tượng miễn giảm học phí