PHÒNG CTHSSV update danh sách ĐIỂM RÈN LUYỆN - HKI 2019-2020. ĐỀ NGHỊ BAN CÁN SỰ LỚP CHECK LẠI, NẾU CÓ THẮC MẮC LÊN PHÒNG CTHSSV - GẶP CÔ HUYỀN CHECK LẠI TRƯỚC 16H( 05/06/2020)