Bổ sung sinh viên được miễn học phí học kỳ I, năm học 2019 - 2020