Bổ sung sinh viên được miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2019 - 2020