I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HSSV

1. Trưởng Phòng

- Họ tên:  PGS.TS. Trần Bảo Ngọc

- Điện thoại: 0912 232 902

- Email: ngoctranbao72@gmail.com

2. Phó Trưởng Phòng

- Họ tên: Ths. Lê Thị Lựu

- Điện thoại: 0975 818 099

- Email: lethiluuyktn@gmail.com

3. Chức năng:

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN và các quy định của Trường.

4. Nhiệm vụ:

4.1. Công tác tổ chức hành chính:

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHTN, sắp xếp bố trí vào các lớp học sinh, sinh viên (HSSV); chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khóa học; làm Thẻ cho HSSV.

- Phối hợp quản lý lưu học sinh đang học tập tại trường. Báo cáo định kỳ ĐHTN danh sách Lưu học sinh đang học tập tại Trường.

- Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú; hướng dẫn các thủ tục, phối hợp quản lý HSSV ở ngoại trú.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu HSSV; quản lý hồ sơ HSSV.

- Quản lý và phối hợp tổ chức cấp phát bằng, chứng chỉ cho HSSV.

- Làm thủ tục tiếp nhận, di chuyển nghĩa vụ quân sự cho HSSV.

- Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan đến HSSV.

4.2. Công tác tổ chức, quản lý học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học (NCKH) của HSSV:

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy, quy chế, quy định.

- Ban hành quyết định cho người học thôi học, nghỉ học, ngừng học, thu nhận vào học lại và đi học tập, thực tập ở nước ngoài. Xét và đề nghị ĐHTN tiếp nhận sinh viên chuyển trường đến và cho phép sinh viên chuyển trường đi.

- Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động NCKH, sinh hoạt chuyên môn, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Tạo điều kiện giúp HSSV nâng cao điều kiện sống và học tập thông qua khai thác học bổng từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

- Phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế, trao đổi HSSV. Hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, NCKH, phát triển các kỹ năng và hỗ trợ việc làm cho HSSV với các đơn vị sử dụng lao động.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Nhà trường với HSSV.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Nhà trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV

4.3. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

- Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

4.4. Công tác y tế, thể thao:

- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho HSSV và nhập học; chăm sóc; phòng chống dịch, bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp HSSV không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV

- Phối hợp với các đơn vị trong trường nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức cho HSSV tham gia, luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao..

- Tổ chức nhà ăn tập thể, các dịch vụ phục vụ ăn, uống trong khuôn viên Trường, đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.....

4.5. Thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Nhà trường đóng, các khu vực có HSSV ở để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho HSSV và trong Nhà trường; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, phòng cháy chữa cháy và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường và

địa phương.

- Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Xây dựng nội quy, quy định, chế độ bảo vệ cơ quan, quản lý việc đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn trường.

-Tham mưu và thường trực giúp Ban giám hiệu về công tác dân quân tự vệ, xây dựng và tổ chức các phương án phòng thủ trên địa bàn trường dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh và thành phố.

4.6. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và ĐHTN.

4.7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác HSSV

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý hồ sơ HSSV. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các lĩnh vực liên quan tới HSSV và công tác HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHTN.

4.8. Công tác cựu HSSV

Xây dựng mạng lưới cựu HSSV, phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực, thông tin phản hồi từ cựu HSSV nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và giải quyết việc làm cho HSSV, đóng góp xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển bền vững. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được Hiệu trưởng giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được Hiệu trưởng giao

II. DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 Trần Bảo Ngọc - Trưởng phòng 0912 232 902 ngoctranbao72@gmail.com
2 Lê Thị Lựu - P.Trưởng phòng 0975 818 099 lethiluuyktn@gmail.com
3 Tô Thị Thúy Ngân 0917 287 766 thuyngandhyd@gmail.com
4 Đào Thị Thanh Huyền  0912 661 444 thanhhuyen.hssv@gmail.com
5 Phan Thị Kim Huệ 0912 851 284 phankimhue.dhydtn@gmail.com
6 Hà Thị Trưng 0943 253 178 hathitrung.dhyd@gmail.com
7 Lê Thúy Châm 0978 579 616 thuychamdhyd@gmail.com
8 Hoàng Văn Lâm 0966 222 565 hoanglamytn@gmail.com